Pāriet uz galveno saturu

Paaudžu sadziedāšanās pasākums „Meņģeļos”


Smaržojot ceptu ābolu un zāļu tējas smaržai, 15.oktobrī Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” aizritēja tradicionālais paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte”. Šis pasākums tiek organizēts ar mērķi – sapulcēt lielus un mazus tautasdziesmu un ziņģu dziedātājus.


 Ikviens no pasākuma apmeklētājiem bija izvēlējies kādu sev sirdij tuvāko tautasdziesmu vai ziņģi un kopā ar citiem tās izdziedāja. Pateicoties Pētera Štefāna (Stephan) kokles skaņām, izdziedātās dziesmas skanēja īpaši skaisti. Dziedot melodiskās tautasdziesmas, pārliecinājāmies, cik liels spēks un enerģija ir mūsu tautas melodijās.
 
Pasākuma laikā tika sumināti akcijas „Gada brīvprātīgais – muzeja draugs”.  Un šogad tika sumināti trīs paši izpalīdzīgākie muzeja draugi: Sarmīte Kantāne, Kristīne Lūse un Inita Lapsa.
Allaž ir prieks par tiem cilvēkiem, kuri atgriežas „Meņģeļos” atkal un atkal. Ir tādi, kuri apmeklējuši paaudžu sadziedāšanos vairākkārt. Sirsnīga bija atkaltikšanās ar dzejnieci Ingrīdu Zepu no Gulbenes, kura šoreiz bija paņēmusi līdzi savas dzejoļu grāmatiņas un ikviena sirdi sasildīja ar skaistām dzejas vārsmām.


Paldies ikvienam pasākuma apmeklētājam, it īpaši jaunākajiem dziedātājiem, par izturību! Uz tikšanos nākamgad!

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Andrejam Jurjānam - 160

  Fotogrāfija no muzeja krājuma Andrejs Jurjāns jeb, kā tolaik teica, Jurjānu Andrejs, bija piektais bērns ģimenē, taču pirmais uzsāka nopietnas mūzikas studijas.             Muzikālo izglītību A.Jurjāns gūst Pēterburgas konservatorijā trijās specialitātēs: ērģeļu spēlē pie L.Homiliusa 1880.g., kompozīcijā pie N.Rimska-Korsakova un J.Johansona 1881.g. un mežraga spēlē pie F.Homiliusa ar lielo sudraba medaļu 1882.g. Cik vienkārši tas nācās lauku puikam impērijas galvaspilsētā, katrs pats, zinot vēsturi, var saprast. Taču viņa labestība un atvērtība pret citiem, pilnībā piemirstot sevi, bija leģendāra, jo latviešu studenti pulcējās kopā ne tikai nacionālu jūtu vadīti, “...pie Andreja vienmēr atradām riecienu godīgas Ērgļu rupjmaizes un kulīti ar knapsieriem – tik cietiem, ka tikai ar cirvja palīdzību tos veikt varējām, bet – ak, cik gardiem! Un ziņa, ka pie Jurjāniem pa skursteni iebraucis kāds smaržīgs žāvēts Ērgļu šķiņķis, vienmēr vēja ātrumā izplatījās pa plašo Pēterpili,

Jurjānu Andrejs un Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki

         Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā 1873.gadā bija galvenie Jurjānu Andreja ierosinātāji izvēlēties mūzikas mākslu par dzīves darba lauku.   Ar pukstošu sirdi jaunais, 17 gadīgais censonis vēroja Vecpiebalgas Labdarības biedrības kori, kas diriģenta J.Korneta vadībā, posās uz dziesmu svētkiem. No Vecpiebalgas uz dziesmu svētkiem brauca pavisam 28 dziedoņi. Līdz Kokneses dzelzceļa piestātnei no “Meņģeļiem” Jurjānu Andreju aizveda viņa brālis Juris. Iebraucis Rīgā, Jurjānu Andrejs   devies uz Latviešu biedrības namu, kur lieli ļaužu bari stāvējuši ārpus biedrības nama gaidīdami, kas notiks. Vilcienam pienākot, dziedoņu kori, pušķotiem karogiem, gājienā devušies no dzelzceļa piestātnes uz biedrības namu. Apklususi ļaužu tērzēšana un ikviens godbijībā raudzījies dziedoņos, kas no Latvijas ziedošiem laukiem bija pilsētas mūros devušies svinēt pirmos tautas svētkus. Svēts klusums valdījis visapkārt un licies, ka tēvu tēvu gari pirmo reizi runātu verdzinātai un daudz mocītai taut

Jurjānu Andrejs un “Pūt, vējiņi”

Jurjānu Andrejs ir latviešu profesionālajā mūzikā pirmais trīs augstākās izglītības diplomus ieguvušais Pēterburgas konservatorijas absolvents, brīvmākslinieks - ērģelnieks (1880), komponists (1881) un mežradznieks (1882). Latviešu simfonisma, vokāli instrumentālās mūzikas (kantātes, oratorijas) un instrumentālā koncertžanra pamatlicējs. Savu komponista un atskaņotājmākslinieka sūtību viņš veiksmīgi apvienojis ar aktīvu pedagoga, diriģenta un folkloras vācēja, etnomuzikologa sasniegumiem, no kuriem daudzi pirmreizēji, zelta burtiem ierakstīti latviešu mūzikas vēsturē. Izcilā latviešu mūzikas darbinieka radošo nopelnu klāstā izceļama arī viņa paša folkloras vākumos laimīgi atrastās Daugavas laivinieku dziesmas "Pūt, vējiņi" apdares partitūra. Apdare veidota četrbalsīgam a capella jauktajam korim Si bemol mažorā, šķietami vienkāršā, astoņu taktu garā diatoniskās harmonizācijas daiļskanībā. Starp Jurjānu Andreja radošajā mūžā (1884-1921) apstrādātajām un publicētaj