Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: 2016

Notikumiem bagātais 2016.gads

  Straujiem soļiem tuvojas brāļu Jurjānu jubilejas gada beigas, kad gribas atcerēties jaukākos brīžus un notikumus Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi”. Janvāris iesākās ar lielisku sadarbību starp Ērgļu vidusskolas skolēniem un   Ostellingwerfas sociàlà centra ,,Scala,, ekspertiem no Nīderlandes, organizējot brīvprātīgā darba praksi “Meņģeļos”.  Pavasaris „Meņģeļos” aizsākās ar teritorijas sakopšanas talkām. Pateicoties, CentrālVidzemes virsmežniecības vīriem, Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles audzēkņiem, Ērgļu novada pašvaldības darbiniekiem un muzeja draugiem, „Meņģeļi” šogad bija īpaši skaisti un sakopti.  Lepojamies, ka mežraga spēlēšanas tradīcijas Ērgļos tiek turētas godam, jo šogad, aprīlī, jau 18.reizi notika J.Jurjāna starptautiskais konkurss „Jaunais mežradznieks”. Kā tradīcija ir izveidojusies konkursa dalībnieku, viņu pedagogu un vecāku ciemošanās brāļu Jurjānu dzimtajās mājās “Meņģeļos” , kur pretstatā satraukumiem pilnajām konkursa die

Andrejam Jurjānam - 160

  Fotogrāfija no muzeja krājuma Andrejs Jurjāns jeb, kā tolaik teica, Jurjānu Andrejs, bija piektais bērns ģimenē, taču pirmais uzsāka nopietnas mūzikas studijas.             Muzikālo izglītību A.Jurjāns gūst Pēterburgas konservatorijā trijās specialitātēs: ērģeļu spēlē pie L.Homiliusa 1880.g., kompozīcijā pie N.Rimska-Korsakova un J.Johansona 1881.g. un mežraga spēlē pie F.Homiliusa ar lielo sudraba medaļu 1882.g. Cik vienkārši tas nācās lauku puikam impērijas galvaspilsētā, katrs pats, zinot vēsturi, var saprast. Taču viņa labestība un atvērtība pret citiem, pilnībā piemirstot sevi, bija leģendāra, jo latviešu studenti pulcējās kopā ne tikai nacionālu jūtu vadīti, “...pie Andreja vienmēr atradām riecienu godīgas Ērgļu rupjmaizes un kulīti ar knapsieriem – tik cietiem, ka tikai ar cirvja palīdzību tos veikt varējām, bet – ak, cik gardiem! Un ziņa, ka pie Jurjāniem pa skursteni iebraucis kāds smaržīgs žāvēts Ērgļu šķiņķis, vienmēr vēja ātrumā izplatījās pa plašo Pēterpili,

Paaudžu sadziedāšanās pasākums „Meņģeļos”

S maržojot ceptu ābolu un zāļu tējas smaržai, 15.oktobrī Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi” aizritēja tradicionālais paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte”. Šis pasākums tiek organizēts ar mērķi – sapulcēt lielus un mazus tautasdziesmu un ziņģu dziedātājus.  Ikviens no pasākuma apmeklētājiem bija izvēlējies kādu sev sirdij tuvāko tautasdziesmu vai ziņģi un kopā ar citiem tās izdziedāja. Pateicoties Pētera Štefāna (Stephan) kokles skaņām, izdziedātās dziesmas skanēja īpaši skaisti. Dziedot melodiskās tautasdziesmas, pārliecinājāmies, cik liels spēks un enerģija ir mūsu tautas melodijās.   Pasākuma laikā tika sumināti akcijas „Gada brīvprātīgais – muzeja draugs”.   Un šogad tika sumināti trīs paši izpalīdzīgākie muzeja draugi: Sarmīte Kantāne, Kristīne Lūse un Inita Lapsa. Allaž ir prieks par tiem cilvēkiem, kuri atgriežas „Meņģeļos” atkal un atkal. Ir tādi, kuri apmeklējuši paaudžu sadziedāšanos vairākkārt. Sirsnīga bija atkaltikšanās ar dzejnieci Ingrīd

15.oktobrī paaudžu sadziedāšanās pasākums "Man bij` dziesmu vācelīte"

                                              15.oktobrī plkst. 16:00        Brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”                 vasaras darba sezonas                noslēguma pasākums              paaudžu sadziedāšanās          „Man bij` dziesmu vācelīte”.    Pasākuma laikā notiks muzeja “Meņģeļi” akcijas “Gada brīvprātīgais – muzeja draugs 2016”               laureātu sumināšana.      Aicināti lieli un mazi dziesmu mīļotāji!          Līdzi ņemt nelielu cienastiņu,   mūzikas instrumentus   un vismaz vienu tautasdziesmas melodiju vai ziņģi.