Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: decembris, 2017

SKAŅU EFEKTU UN INFORMATĪVO PLĀKŠŅU, STENDU IERĪKOŠANA BRĀĻU JURJĀNU MUZEJĀ "MEŅĢEĻI"

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"  S KAŅU EFEKTU UN INFORMATĪVO PLĀKŠŅU, STENDU IERĪKOŠANA  BRĀĻU JURJĀNU MUZEJĀ "MEŅĢEĻI"   Projekts Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000002    Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto  projektu Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000002 ir iegādāti un uzstādīti skaļruņi ar skaņas efektiem, informācijas plāksnes un stendi. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:   http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm               Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku a