Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: maijs, 2011

Kaimiņu būšana "Meņģeļos"

14.maijā, jau sesto gadu, Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi" notika "Muzeju nakts" pasākums, kura devīze šogad bija - kaimiņu būšana.Un, ja jau kaimiņu būšana, tad "Meņģeļos" pulcinājām tuvākus un tālākus kaimiņus - no Jumurdas, Ērgļiem un pat no Rīgas. Jau dienā tika atklāta rokdarbarbu izstāde "No 70 līdz 100", kurā ar saviem darbiņiem mūs visu vasaru priecēs TLMS "Ērgļi" rokdarbnieču Lonijas Bērzkalnes, Līvijas Grozas un Annas Rūnikas mākslas darbi. I.Vilnītes foto Patīkamu notikumu muzeja apmeklētājiem sagādāja kaimiņš Jānis Knēziņš no "Kalmēm", iepazīstinot ar savu krustmeitu Līgu, kura sarakstījusi grāmatu "SMS". Šai grāmatai klāt pievienots mūzikas disks ar Līgas māsas Maijas Knēziņas melodijām. (Burvīgi - iesaku!) I.Vilnītes foto   Vakarpusē "Meņģeļu" pagalmā saradās neredzēti ļaudis  -žīdiņš, čigānietes un citi andelētāji.Žīdiņam, protams, bija līdzi liels maiss ar dažādiem lakatiem, ša

Dziesmu diena "Meņģeļos"

13.maijā - dziesmu diena Ērgļos, bet rīta pusē bij. Madonas rajona skolēnu kori pulcējās "Meņģeļos"

Muzikālā talka "Meņģeļos"

12.maijā Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi" kopā ar Ērgļu sākumskolas 3. un 4.klases skolēniem notika muzikālā talka . Talkas laikā tika krāmēta malka no vecā malkas šķūņa uz jauno. Dziedājām gan talkas laikā, gan arī pēc tam.