Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: 2011

3.septembrī dziedāsim tautasdziesmas

Lai popularizētu latviešu tautasdziesmu dziedāšanas tradīcijas, 3.septembrī plkst. 16 "Meņģeļos" tiek rīkots paaudžu sadziedāšanās pasākums "Man bij` dziesmu vācelīte". Mūzikas mīļotāji tiek aicināti ierasties ar savu mīļāko tautas dziesmas melodiju, kuru vakara gaitā kopīgi izdziedāsim. Līdzi jāņem arī neliels cienastiņš.

23.jūnijā Līgo diena "Meņģeļos"

Arī mēs gatavojamies Līgo dienai - tiek kopta apkārtne, ravēts dārzs un puķu dobes. 23.jūnijā apmeklētājus cienāsim ar sieru un kvasu, skanēs Līgo dziesmas un iesim rotaļās. Būsiet mīļi gaidīti pie mums ciemos!

Līgo noskaņas

Pie mums "Meņģeļos" jau jūtama Līgo svētku tuvošanās. Tagad ikvienu muzeja apmeklētāju sagaidīs "Meņģeļu" Jānītis. Foto: Ieva Vilnīte

Ansambļu sadziedāšanās "Meņģeļos"

Vakar, 1.jūnijā, Bērnu aizsardzības dienā, "Meņģeļos" notika jauka Jumurdas sieviešu ansambļa un Ērgļu bērnu ansabļa "Ķipari" satikšanās. Abus šos ansambļus vieno viena vadītāja - Ieva.

Kaimiņu būšana "Meņģeļos"

14.maijā, jau sesto gadu, Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi" notika "Muzeju nakts" pasākums, kura devīze šogad bija - kaimiņu būšana.Un, ja jau kaimiņu būšana, tad "Meņģeļos" pulcinājām tuvākus un tālākus kaimiņus - no Jumurdas, Ērgļiem un pat no Rīgas. Jau dienā tika atklāta rokdarbarbu izstāde "No 70 līdz 100", kurā ar saviem darbiņiem mūs visu vasaru priecēs TLMS "Ērgļi" rokdarbnieču Lonijas Bērzkalnes, Līvijas Grozas un Annas Rūnikas mākslas darbi. I.Vilnītes foto Patīkamu notikumu muzeja apmeklētājiem sagādāja kaimiņš Jānis Knēziņš no "Kalmēm", iepazīstinot ar savu krustmeitu Līgu, kura sarakstījusi grāmatu "SMS". Šai grāmatai klāt pievienots mūzikas disks ar Līgas māsas Maijas Knēziņas melodijām. (Burvīgi - iesaku!) I.Vilnītes foto   Vakarpusē "Meņģeļu" pagalmā saradās neredzēti ļaudis  -žīdiņš, čigānietes un citi andelētāji.Žīdiņam, protams, bija līdzi liels maiss ar dažādiem lakatiem, ša

Dziesmu diena "Meņģeļos"

13.maijā - dziesmu diena Ērgļos, bet rīta pusē bij. Madonas rajona skolēnu kori pulcējās "Meņģeļos"

Muzikālā talka "Meņģeļos"

12.maijā Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi" kopā ar Ērgļu sākumskolas 3. un 4.klases skolēniem notika muzikālā talka . Talkas laikā tika krāmēta malka no vecā malkas šķūņa uz jauno. Dziedājām gan talkas laikā, gan arī pēc tam.