Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: jūlijs, 2013

Veltījums Pulgosnim

Saulrietu spožumā Pulgoznis gozējas Meņģeļu sētu Turot uz delnas. Trizuļo dvēseļu Skaņas no pakalnes, Ezerā sabirst Ar debesu zeltu. Lēnām grimst ezerā Mirkļi no mūžības, Izdziestot pēdējos Saulstarus raida. Tumsas plaksti pār Pulgozni aizveras. Gaismiņa paliek tur -  Kalnā un sirdīs.                                                (Daina Grigorjeviča)  

Sveiciens Dziesmu un deju svētku dalībniekiem!

„Cik dziesmām liels un varens spēks, to savā laikā apdziedājuši visslavenākie dzejnieki. Cik lielā mērā mūsu senči sapratuši šo vareno dziesmu spēku, par to liecina tas lielais dziesmu un meldiju skaits, kas gadu simteņos ir dziedāts un spēlēts visos Latvijas stūros un malās. Šinīs dziesmās redzams, ka latvju dzīve nebij` šķirama no dziesmām. Un, ja mūsu senči gadu simteņos grūtā jūgā mākti tomēr spējuši uzglabāt spožo nacionālās pašapziņas dzirksteli, tas ir tā lielā dziesmu gara nopelns, kas viņos mita. Esmu pārliecināts, ka arī mūsu sirdīs piemīt daļa no mūsu senču stiprā gara. ” (Jurjānu Andrejs) Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" sveic visus Dziesmu un deju svētku dalībniekus, bet jo īpaši - mūsu Ērgļu dziedātājus un dejotājus!   Ērgļu jauktais koris 2008.gada Dziesmu un deju svētkos