Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: oktobris, 2012

Liepiņu vainagu sakopšanas darbi

2. un 3.oktobrī "Meņģeļos" praktizējās jaunie arboristi no Ērgļu profesionālās vidusskolas. Audzēkņi veica liepu vainagu sakopšanu. Liels paldies par paveikto darbu!

Paaudžu sadziedāšanās pasākums "Man bij` dziesmu vācelīte".

Lai veicinātu tautasdziesmu dziedāšanas tradīcijas, 29.septembrī - Miķeļdienā Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” jau otro gadu notika paaudžu sadziedāšanās pasākums „Man bij` dziesmu vācelīte” . Šogad pasākuma auditorija sniedzās pāri Ērgļu novada robežai, jo sabrauca dziedātāji arī no Cēsīm, Inešiem, Jumurdas un Rīgas. Īpašs prieks bija par vokālā ansambļa „Taurupe” ierašanos (vad.Ligita Millere).   Pasākuma laikā, ritinot lielo dziesmu kamolu un lasot dažādus ticējumus par Miķeļdienu, rudeni un gaidāmo ziemu, tika izdziedāts krietns skaits tautasdziesmu un ziņģu. Arī jaunākā paaudze aktīvi iesaistījās dziedāšanā un kamola ritināšanā.                                Dziedot zināmas un ne tik zināmas tautasdziesmas, laiks paskrēja vēja spārniem. Pasākuma noslēgumā dziedātāji no Jumurdas un Taurupes ansambļiem, devās nelielā ekskursijā pa muzeja teritoriju, kur „Meņģeļu” kalnā pār ezeru izskanēja burvīga latviešu tautasdziesma „Tumš

Zinību dienas pasākums

3.septembrī "Meņģeļos" notika Zinību dienas pasākums Ērgļu arodskolas pirmo kursu audzēkņiem. Sākumā muzeja vadītāja iepazīstināja audzēkņus ar muzeju.   Pēc ekskursijas notika orientēšanās stafete.   Un cienāšanās ar tēju un plātsmaizi.