Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2016

PALDIES sakopšanas talkas dalībniekiem!

Milzum liels PALDIES ikvienam, kurš 29.aprīlī piedalījās "Meņģeļu" teritorijas sakopšanas talkā. Paldies CentrālVidzemes virsmežniecības vīriem, Priekuļu tehnikuma Ērgļu filiāles audzēkņiem, Ērgļu novada pašvaldības darbiniekiem un muzeja draugiem par sakoptajiem "Meņģeļiem". Tie patiešām šobrīd ir ļoti skaisti! Neliels foto ieskats:  

Teritorijas sakopšanas talka

Svinīgi ziņojam, ka arī šogad teritorijas sakopšanas talka BŪS ! Kad? 29.aprīlī plkst.10:00.  Ko darīsim? Izzāģēsim krūmājus, lasīsim vējā nolauztos kokus, grābsim lapas. Pēc labi padarīta darba būs arī pusdienas. Gaidām visus, kuri vēlas mums palīdzēt, lai "Meņģeļi" šogad būtu īpaši skaisti.

Pāvulam Jurjānam - 150

Četri brāļi Jurjāni dzimuši un auguši Pulgošņa ezera krastā “Meņģeļu” mājās. Četriem brāļiem Jurjāniem šogad tiks atzīmētas skaistas jubilejas – Pēterim 165, Andrejam – 160, Jurim 155, un Pāvulam 22.februārī palika 150 .             Jēkabs Vītoliņš ir teicis, ka “Latviešu operteātra, simfonisko koncertu, vokālās mākslas attīstības, tautas dziesmu kora apdaru vēsturi nevar rakstīt bez Pāvula Jurjāna vārda.”             Pirmo akadēmisko muzikālo izglītību Pāvuls iegūst 1890.gadā, beidzot brāļa Jura vadīto mežraga klasi Harkovas mūzikas skolā . Nākošie divi gadi paiet, muzicējot Harkovas operā . Tomēr interese par vokālo mākslu 1892.gadā Pāvulu aizved uz Pēterburgas konservatoriju , kuru slavenā pedagoga   A.Kotonji vadībā pabeidz 1898.gadā ar brīvmākslinieka grādu.             Ar Pāvula balsi Rīgas publika iepazinās 1893.gadā “Rudens koncertu” laikā. Šajos koncertos Pāvuls piedalās arī vēlāk, nebūdams students. Emils Dārziņš 1902.gadā rakstīja, ka “Jurjānu Pāvula priekšne