Pāriet uz galveno saturu

Jurim Jurjānam - 155Jura Jurjāna, septītā Jurjānu bērna, mākslas ceļi vijās divos virzienos – mežraga spēlē un ar to saistīto pedagoģisko darbību un pūtēju orķestru vadīšanu.
 
Mežraga spēli, tāpat kā vecākais brālis Andrejs, Juris apguva Pēterburgas konservatorijā pie prof.F.Homiliusa. Jau studiju gados, sajuzdams interesi par pārējiem pūtēju orķestra instrumentiem, Juris papildus apmeklēja stundas pie profesora, Pēterburgas Filharmonijas biedrības direktora un kara kapelmeistara V.Vurma kornetes klasē un Ķeizariskās operas mākslinieka Benša bazūnes klasē.
Pirmā solo klase tika gūta kopā ar brāļiem muzicējot gan Latvijā, gan Pēterburgā. Centīgo studentu drīz ievēroja un konservatorijas simfoniskajā orķestrī viņam uzticēja spēlēt solo partijas. Jāteic, ka kuplu toni J.Jurjāns saglabāja visu mūžu, par koncertu viņa 25 darba gadu jubilejā J.Zālītis raksta: „Daudziem no koncerta apmeklētājiem J.Jurjāns kā valdhorna virtuozs bija pazīstams jau no senākiem laikiem. Tie, kas viņu dzirdēja pirmo reizi, jutās patīkami pārsteigti, jo grūti atrast tādu valdhorna speciālistu ar tik maigu, tīru un vienādu toni”(Latvija, Nr.33, 1910).
Pēc augstskolas beigšanas J.Jurjāna pirmā darba vieta bija Maskavas Mamontova teātris. „Tomēr palikt vienmēr par orķestrantu es nevēlējos, jo man nepatika mūžīgā sēdēšana un automātiskā padevība diriģentam, tāpēc es ar nepacietību gaidīju, vai neradīsies kāda izdevība kļūt patstāvīgākam.”(J.Jurjāns „Mans darbs, mana dzīve”). Izdevība radās, orķestrim koncertējot Harkovā. Pirmo mežradznieku ievēroja mūzikas skolas direktors un uzaicināja strādāt par pūšamo instrumentu klases vadītāju. Turpmākos 22 gadus (1885-1907) J.Jurjāns strādāja Harkovā. Blakus pamatdarbam mūzikas skolā J.Jurjāns muzicēja Harkovas simfoniskajā orķestrī, strādāja par dziedāšanas skolotāju meiteņu ģimnāzijā, garīgajā seminārā, vadīja pūtēju orķestrus apriņķa skolā, zēnu ģimnāzijā un bērnu patversmē. „Ar šiem mazajiem puikām es uzstājos koncertā, izpildot Bēthovena, Gļinkas un Vāgnera kompozīcijas. Publika neticēja, ka bērni var tik skaisti spēlēt, un domāja, ka aiz kulisēm novietots kara orķestris un spēlē.”(J.Jurjāns „Mans darbs, mana dzīve”). Šo uzstāšanos noklausījās arī P.Čaikovskis savas vizītes laikā Harkovā un stādīja par priekšzīmi visiem Krievijas kara orķestriem.
Juris Jurjāns ar sievu Amāliju (abi sēž) ar bērniem Juri, Valiju un Mintautu.
Taču, pat strādājot Harkovā, nezuda saikne ar Latviju. Juris Jurjāns centās strādāt latviešu publikai. Viņam liktenis bija lēmis noorganizēt un nodiriģēt pirmo tikai latviešu komponistu darbu simfonisko koncertu Horna dārzā, Majoros, 1905.gada 31.jūlijā. „...Koncerts bija ārkārtīgi pārpildīts, un izvērtās ievērojamā notikumā, uz kuru ļaudis plūda no visām Latvijas malām tikpat kā uz vispārējiem dziesmu svētkiem...”(J.Jurjāns „Mans darbs, mana dzīve”).
Pēc I pasaules kara beigām J.Jurjāns 1918.gadā atgriezās Latvijā un 1919.gadā brīvprātīgi pieteicās armijā. 1.Latviešu atsevišķās brigādes komandieris pulkvedis J.Balodis to prata novērtēt un 1919.g.30.maijā parakstīja pavēli profesoram Jurjānam inspicēt pie brigādes atrodošos mūzikas orķestrus. Kaut arī J.Jurjāns šo amatu ieņēma tikai 6 mēnešus, lepnums par to nezuda līdz mūža beigām.
1919.gada nogalē tiek dibināta Latvijas konservatorija, un Juris Jurjāns saņēma uzaicinājumu uzņemties mežraga klases vadību (no 1927.g.profesors), un militāro dienestu atkal nomainīja pedagoģija. 
Juris Jurjāns - Latvijas Konservatorijas profesors ~1920-30.gadi.
Profesors konservatorijā noorganizēja pūšamo instrumentu ansambļa klasi (nelielā studentu skaita dēļ orķestris nesanāca). Viņš bija tas, kurš laukos aizsāka organizēt tuvāko apkārtnes orķestru kopkoncertus.Tādi ar Dobeles apkaimes orķestriem notika 1929.g.Dobelē, Saldū, Tukumā, Liepājā, bet 1932.g. Rūjienā. J.Jurjāns uzstāja, ka 7. un 8.dziesmu svētkos (1931.g.,1933.g.) jāpiedalās lauku pūtēju orķestriem.
Triju Zvaigžņu Ordeņa Diploms Jurim Jurjānam par nopelniem Latvijas labā.
Juris Jurjāns savu audzēkņu vidū, mežradznieku klase.
J.Jurjāna darbībā jāpiemin arī kompozīcija. Nelielas kompozīcijas, pārsvarā tautas dziesmu apdares, repertuāra trūkuma dēļ profesors rakstīja mežragam, pūtēju ansambļiem, bet „Svētku (Jubilejas) maršs”, kura pirmatskaņojums notika 4.dziesmu svētkos 1895.g.autora vadībā, ir cieņā joprojām.
J.Jurjāna vārdā ir nosaukts starptautiskais konkurss „Jaunais mežradznieks”, kurš norisinās Ērgļu Saieta namā, katru gadu pavasarī – šogad 21.un 22.aprīlī. Aicinu izmantot šo izdevību, klausīties konkursa dalībnieku burvīgās melodijas mežragu izpildījumā.
 

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Andrejam Jurjānam - 160

  Fotogrāfija no muzeja krājuma Andrejs Jurjāns jeb, kā tolaik teica, Jurjānu Andrejs, bija piektais bērns ģimenē, taču pirmais uzsāka nopietnas mūzikas studijas.             Muzikālo izglītību A.Jurjāns gūst Pēterburgas konservatorijā trijās specialitātēs: ērģeļu spēlē pie L.Homiliusa 1880.g., kompozīcijā pie N.Rimska-Korsakova un J.Johansona 1881.g. un mežraga spēlē pie F.Homiliusa ar lielo sudraba medaļu 1882.g. Cik vienkārši tas nācās lauku puikam impērijas galvaspilsētā, katrs pats, zinot vēsturi, var saprast. Taču viņa labestība un atvērtība pret citiem, pilnībā piemirstot sevi, bija leģendāra, jo latviešu studenti pulcējās kopā ne tikai nacionālu jūtu vadīti, “...pie Andreja vienmēr atradām riecienu godīgas Ērgļu rupjmaizes un kulīti ar knapsieriem – tik cietiem, ka tikai ar cirvja palīdzību tos veikt varējām, bet – ak, cik gardiem! Un ziņa, ka pie Jurjāniem pa skursteni iebraucis kāds smaržīgs žāvēts Ērgļu šķiņķis, vienmēr vēja ātrumā izplatījās pa plašo Pēterpili,

Jurjānu Andrejs un Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki

         Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā 1873.gadā bija galvenie Jurjānu Andreja ierosinātāji izvēlēties mūzikas mākslu par dzīves darba lauku.   Ar pukstošu sirdi jaunais, 17 gadīgais censonis vēroja Vecpiebalgas Labdarības biedrības kori, kas diriģenta J.Korneta vadībā, posās uz dziesmu svētkiem. No Vecpiebalgas uz dziesmu svētkiem brauca pavisam 28 dziedoņi. Līdz Kokneses dzelzceļa piestātnei no “Meņģeļiem” Jurjānu Andreju aizveda viņa brālis Juris. Iebraucis Rīgā, Jurjānu Andrejs   devies uz Latviešu biedrības namu, kur lieli ļaužu bari stāvējuši ārpus biedrības nama gaidīdami, kas notiks. Vilcienam pienākot, dziedoņu kori, pušķotiem karogiem, gājienā devušies no dzelzceļa piestātnes uz biedrības namu. Apklususi ļaužu tērzēšana un ikviens godbijībā raudzījies dziedoņos, kas no Latvijas ziedošiem laukiem bija pilsētas mūros devušies svinēt pirmos tautas svētkus. Svēts klusums valdījis visapkārt un licies, ka tēvu tēvu gari pirmo reizi runātu verdzinātai un daudz mocītai taut