Pāriet uz galveno saturu

Latvijas Pirts diena "Meņģeļos"

13.septembrī visā Latvijā tika atzīmēta Latvijas Pirts diena. Arī "Meņģeļos" tika kurināta dūmu pirtiņa.
Zinošās pirtnieces Initas Lapsas vadībā apguvām ķermeņa skrubja pagatavošanu un pirts slotiņu siešanu, arī pašpēršanos un citas labas gudrības.


   
Uz tikšanos nākošajā Latvijas Pirts dienā!
Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Jurjānu Andrejs un Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki

Pirmie Vispārējie Dziesmu svētki Rīgā 1873.gadā bija galvenie Jurjānu Andreja ierosinātāji izvēlēties mūzikas mākslu par dzīves darba lauku.Ar pukstošu sirdi jaunais, 17 gadīgais censonis vēroja Vecpiebalgas Labdarības biedrības kori, kas diriģenta J.Korneta vadībā, posās uz dziesmu svētkiem. No Vecpiebalgas uz dziesmu svētkiem brauca pavisam 28 dziedoņi. Līdz Kokneses dzelzceļa piestātnei no “Meņģeļiem” Jurjānu Andreju aizveda viņa brālis Juris. Iebraucis Rīgā, Jurjānu Andrejsdevies uz Latviešu biedrības namu, kur lieli ļaužu bari stāvējuši ārpus biedrības nama gaidīdami, kas notiks. Vilcienam pienākot, dziedoņu kori, pušķotiem karogiem, gājienā devušies no dzelzceļa piestātnes uz biedrības namu. Apklususi ļaužu tērzēšana un ikviens godbijībā raudzījies dziedoņos, kas no Latvijas ziedošiem laukiem bija pilsētas mūros devušies svinēt pirmos tautas svētkus. Svēts klusums valdījis visapkārt un licies, ka tēvu tēvu gari pirmo reizi runātu verdzinātai un daudz mocītai tautai. Dzi…

Jurjānu Andrejs un “Pūt, vējiņi”

Jurjānu Andrejs ir latviešu profesionālajā mūzikā pirmais trīs augstākās izglītības diplomus ieguvušais Pēterburgas konservatorijas absolvents, brīvmākslinieks - ērģelnieks (1880), komponists (1881) un mežradznieks (1882). Latviešu simfonisma, vokāli instrumentālās mūzikas (kantātes, oratorijas) un instrumentālā koncertžanra pamatlicējs. Savu komponista un atskaņotājmākslinieka sūtību viņš veiksmīgi apvienojis ar aktīvu pedagoga, diriģenta un folkloras vācēja, etnomuzikologa sasniegumiem, no kuriem daudzi pirmreizēji, zelta burtiem ierakstīti latviešu mūzikas vēsturē. Izcilā latviešu mūzikas darbinieka radošo nopelnu klāstā izceļama arī viņa paša folkloras vākumos laimīgi atrastās Daugavas laivinieku dziesmas "Pūt, vējiņi" apdares partitūra. Apdare veidota četrbalsīgam a capella jauktajam korim Si bemol mažorā, šķietami vienkāršā, astoņu taktu garā diatoniskās harmonizācijas daiļskanībā.
Starp Jurjānu Andreja radošajā mūžā (1884-1921) apstrādātajām un publicētajām 94 tautasdzi…

Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums 02.06.2012.

     Ieskandinot nākamos Dziesmu un deju svētkus Brāļu Jurjānu dzimtas mājās „Meņģeļos” 2. jūnijā notika Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums.       Pasākumā piedalījās ap divi tūkstoši Latvijas sieviešu un vīru koru dziedātāju, pūtēju orķestri no Madlienas, Madonas un Birzgales. Koncerta režisors- Uģis Brikmanis, mākslinieciskā vadītāja- Aira Birziņa, scenogrāfs- Ivars Mailītis, organizatori: Iveta Ārgale, Līga Ribicka, Lauris Goss un Sandra Avotiņa. Virsdiriģenti: Edgars Račevskis, Jānis Zirnis, Arvīds Platpers, Romāns Vanags , Ivars Cinkuss u.c. Jau pulksten deviņos pie laipnajām un smaidīgajām reģistratorēm pieteicās pirmie koru pārstāvji. Līdz 10.30, salidojuma atklāšanas brīdim, bija sabraukuši 77 kori. 


Lai piedalītos konkursā sieviešu kori līdzi veda to krāšņāko un smaržīgāko zāļu tēju pušķi, kurus iekarināja gluži jaunajos, baltajos, tieši šim nolūkam darinātajos siena zārdos. Un drīz vien skatītāju acis priecēja skaistie vasaras ziedi un interesantas kompozīcijas. Vīru ko…